Fundacio Hospital

 • Vincles

  Espai Vivencial d'intercanvi de coneixements

  El projecte Vincles és una iniciativa de la Fundació per aproximar els nostres serveis a totes les persones que estan relacionades d’una o una altra manera amb nosaltres. És un espai on hi estan convidats antics pacients, usuaris actuals dels diferents serveis, familiars o amics de persones que estan rebent tractament, persones que els interessi algun dels temes que treballem o professionals d’altres entitats, entre d’altres.

  Ens interessa molt donar un plus qualitatiu als serveis que esteu rebent, ens interessa que considereu a la Fundació un espai proper, familiar i útil per la vostra trajectòria vital i ens interessa que pugueu escoltar altres maneres d’enfocar i viure els problemes. A més, ens interessa crear vincles entre totes les persones que d’una o altra manera ens esteu acompanyant, any darrera any, en aquest camí de millora personal.

  La Fundació té la missió d’ajudar a les persones,  per aquest motiu està oferint serveis que pensem que poden facilitar el trobar l’equilibri intern des del punt de vista  físic, psicològic, emocional i social. Com sabeu, la nostra essència és grupal, per aquest fet donem tanta importància a compartir, a coneixe’ns, a intercanviar, a consensuar, a vivenciar des d’espais comuns i facilitadors de noves experiències.

  Cada més els nostres professionals i especialistes participen en un espai d’intercanvi de coneixements on es fan xerrades, trobades monogràfiques sobre certs temes d’interès, espais vivencials d’activitats físicoemocionals, presentacions de llibres relacionats amb les nostres problemàtiques i, finalment, convidem a professionals externs perquè també ens aportin la seva experiència professional.

  Esteu tots convidats a cada un dels actes que fem, ens els preparem pensant en vosaltres i en les vostres necessitats i, els fem gratuïts, perquè no hi hagi cap element que pugui dificultar poder-nos trobar tots junts, aprendre i reflexionar sobre aspectes que ens interessen, ens mouen i ens ajuden en el nostre camí de transformació personal.

  PROGRAMACIÓ :
 
 
 

Amb la finalitat de poder adequar els serveis que se li ofereixen als seus gustos i preferències, utilitzarà "cookies". Llegir més