En virtut d'allò establert a la LOPD 15/1999 i la LSSICE 34/2002, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer automatitzat titularitat de la FUND. PRIV. HOSP. ST. JAUME I STA. MAGDALENA DE MATARÓ. La informació enregistrada s'utilitzarà per informar-li, per qualsevol mitjà electrònic de les nostres novetats. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l'adreça següent: C/ SANT PELEGRÍ, 3 - 08301 MATARÓ (Barcelona).